De wedstrijd met de start op 30juni om 16 uur en met aankomst op 01 juli om 16 uur.
 
 Teamleider
1) De teamleider is een persoon die aangesteld wordt in het team. Hij is verantwoordelijk voor zijn team en zal de rij- en rusttijden bepalen voor de piloten.
Piloten
1) De piloten moeten in stilte op hun plaats blijven staan en mogen enkel converseren met hun eigen technicus. Elke andere ongewenste uitlating zal na de tweede verwittiging bestraft worden met een stop & go penalty van 5 min.
2) Het systeem van marchallen wordt op latere datum vrijgegeven.
Pitsstop
1) Een pitstop mag niet gebeuren vóór de piloot maar op een daarvoor voorziene plaats op het circuit, zijnde de pitlane. Hier wordt de wagen tot stilstand gebracht en kan de technicus de wagen van de baan verwijderen. Na de ingreep wordt de wagen op deze plaats terug op het circuit gebracht. Als de wagen niet op eigen kracht de pitlane kan bereiken mag deze gebracht worden, waar deze ook terug geplaatst moet worden in de pitlane.
Startpositie
1) Deze zal bepaald worden door middel van loting.
2) Via de lotingsnummer zal het team zijn rang orde bekomen van kwalificatie.
3) Via de uistslag van de kwalificatie moeten de teams in rangorde ( eerst de best gekwafificeerde) de startbaan uitkiezen.
Startprocedure
1) De start zal voorgesteld worden door vijf rode lichten die na elkaar opgloeien, als deze allemaal tegelijk doven mag er gestart worden.
Heats
1) Elke heat zal 27 minuten duren.
Baanwissels
1) Er zullen 48 baanwissels gebeuren in de volledige wedstrijd.
2) Tijdens de baanwissels  mag er niet aan de wagen gesleuteld worden. De pitstop moet dan onmiddellijk onderbroken worden tot de race weer aanvangt.
3) De baanwissel zal een tijdspanne van 1 minuut hebben .
4) Bij een verkeerde baanwissel zal het team waar de marchal bij hoort een verwittiging krijgen bij een tweede fout zal er een stop & go penalty gegeven worden van 5 min.
Nachtsessie
1) Van zaterdag 21:00 uur tot zondag 06:00 uur zal het licht gedoofd worden in ons clubgebouw, en zijn de wagens verplicht hun lichten aan te steken.
2) De wagens moeten voorzien zijn van vóór- en achterlichten. - klasse 1 wagens min 2 witte voorlichten ! - klasse 2 wagens min 2 gele voorlichten  ! - klasse 1 & 2  min 2 rode achterlichten. - de wagens moeten in deze opstelling de nachtsessie aanvangen.
3) Bij een defect van de lichten van 100%   voor of achter moet de wagen de pits opzoeken om het euvel te laten repareren of gebruik maken van de reserve body. Bij een klein defect wordt er verwacht dat de wagen  min één lichtpunt is voor en achter.
Code blauw
Code blauw zal gegeven worden door de tc. En geeft aan dat er een snellere wagen geen vrije baan gegeven wordt binnen de vijf ronden. Bij een vierde Code blauw voor een zelfde team zal het team bestraft worden met een stop en go van 2 min. Bij een duel voor een positiewissel en zitten de teams in de zelfde ronden vervalt deze regel.
Code geel
Code geel zal gegeven worden aan een team dat door technische problemen bij regelmaat deslot en de  andere hinderd enzo onnodige schade zal veroorzaken. bij een code geel moet de desbetreffende wagen onmiddelijk tot stilstand gebracht worden in de pitlanen en de problemen aan de wagen oplossen.
 Controles & Penalty's
 
 1)  Tijdens de race zal er gekeurd worden op de bodemspelineng en het gewicht als ook dat de wagen beschikt over onderdelens als ramen en spoiler.
 2) Er zullen 3 controles gebeuren tijdens de race 2 x aangekondigd - op zaterdag om 20h30. - op zondag om 15 h00. Er zal ook één keuring gebeuren onaangekondigd en deze zal bepaald worden door een geluidssignaal waarna de race zal stil gelegd worden en de wagen gecontroleerd worden.
 3) Wanneer de wagen tijdens de race lager is dan 1 mm zal er een penalty volgen van 5 min. ( 5x60 = 300/4,5=ruim 65 ronden)
 4) Mocht de wagen tijdens de race te licht bevonden worden dan volgt daarvoor een penalty. Klasse 1&2 van 177gr tot 179 gr is 2 minuten penalty. (ruim 25 ronden) Klasse 1&2 lichter dan 177 is 5 min penalty. (ruim 65 ronden)
 5) De piloten moeten in stilte op hun plaats blijven staan en mogen enkel converseren met hun eigen technicus. Elke andere ongewenste uitlating zal na de tweede verwittiging bestraft worden met een stop & go penalty van 5 min.
 6) De wagens moeten te al de tijden voorzien zijn van spooiler en ramen ( voor/zijn/achter) Bij verlies moet dit binnen de 10 ronden gerepareerd worden. Als de wagen na tien ronden niet tot stilstand word gebracht in de pitlane wordt er na reparatie een penaltie toegekend van  2 minuten. Bij herhaling voor het zelfde team zal er een penanty toegekend worden van 5 min.
 7) Bij ernstige feiten zoals het negeren van regels en het verlaten van de race zal er na overleg met de 5 tc's en stafmaat maat zijn tot uitsluiting van de volgende editie van de 24 uren van Speedlines. Uitspraak tot opnieuw te mogen kwalificeren bij de 6 uren zal volgen na overleg.
 Bij problemen tijdens de race kan de desbetreffende teamcaptine het 24 uren comite samenroepen en het probleem bespreken achter gesloten deuren.